Fotoğrafhane

Çünkü İslam’da en yüce makam,kulluktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sema ,sembolik olarak,kainatın oluşumunu ,insanın alemde dirilişini ,Yüce Yaratıcıya olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip ”İnsan-ı Kamil” e doğru yönelişi ifade eder.


Sema ederken semazen her çarh’da Allah ismini (ism-i celal) okur .

Semazenin üstündeki ;

beyaz kıyafete ” Tennure” denir,kefeni simgeler

Başındaki sarık Sikke” dir.  Mezar taşını simgeler

Bunların hepsi size ölümü anlatabilir. Ancak Semah ölümü değil yaşamı, tekrar doğmayı anlatır.  Sûretlerden aleminden ,hâkikat alemine geçmeyi anlatır.

Semah için meydana çıkan Semazenlerin üzerinde siyah bir hırka olur. Hırkanın anlamı mezardır.   Bunu çıkartıp  başlarlar. Yani yeniden doğuş.

Semah yaparken 4 kere selam verilir. Bu İnsan-ı Kâmil olma yolundaki 4 mertebeyi,  kapıyı temsil eder.

Bunlar

 1.selam,İnsanın kulluğunu idrak etmesidir

 2.selam ,Allah’ın büyüklüğü ve kudreti karşısında hayranlık duymayı ifade eder.

 3.selam ,bu hayranlık duygusunun aşka dönüşmesidir.

 4.selam , ise insanın yaratılıştaki vazifesine yani kulluğa dönüşüdür .

Çünkü İslam’da en yüce makam,kulluktur.

Bu dört kapıdan geçmeden kâmil insan olunmaz.


Semazenlerin sağ eli göğe , sol eli yere bakar. 

Bunun anlamı sağ eli Hak‘tan alır,yere dönük sol elle halka verir.

Bu şekilde yeniden doğuş tamamlanmış olur. 

 

 

Tabi ilahi doğuş

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir