ist ‘ 01

  Bir gevher-i yek-pâre iki bahr arasında Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezadır. (İki deniz arasında tek bir elmas parçası gibidir, cihanı aydınlatan güneşle tartılmaya -aynı…